Stoklarımıza 2. El Cihazlar girmiştir.

2. El Cihaz Listesi

Hassas klima, pek çok açıdan konfor klima sisteminden tamamen farklıdır. Bazı önemli fark aşağıdaki gibidir:
•    Sıcaklık ve nem kontrolü:Hassas kontrol ünitesi sıcaklığı ve nemi hassas bir şekilde kontrol eder. Konfor  klima sı , nemi değil sıcaklığı kontrol etmek için tasarlanmıştır.
•    Temizlik: Hassas klima sistemi, soğutmanın yanı sıra, içinde bulunan yüksek kaliteli filtreler sayesinde havadaki partiküllerin temizlenmesi için etkili bir hava filtrelemesi yapar. Konforlu hava, veri merkezi ve sunucu odası için gerekli olan filtrasyon yetersizdir.
•    Güvenilirlik: Sunucu odası kliması, konfor klimasının aksine sürekli olarak yılda 365 gün çalışacak şekilde tasarlanmıştır.
•    Enerji Tasarrufu: Hassas klimalar daha sonra konforlu klimalardan daha çok enerji verimli olurlar.

İklimlendirme en genel halde, kapalı bir ortamın konfor amacıyla insan, hayvan ve bitkilerin veya endüstriyel bir mamulün üretilmesi ve korunması sırasında atmosferik şartların otomatik olarak kontrol altında tutulması işlemi olarak ifade edilir. Pratikte ise iklimlendirme, havanın ısıtılması, soğutulması, nemlendirilmesi veya neminin alınması bir başka deyişle ortamdaki havanın şartlandırılması işlemine denir.

Isıl konfor ise; insanın bulunduğu ortamdan duyduğu memnuniyettir.

Sistem odalarımızın olmazsa olmazlarından hassas kontrollü iklimlendirme çözümlerinden bahsedelim. Sistem odalarında hassas network ve data sistemleri yoğun ısı üretimi oluştururken, aynı anda bu ısının ortamdan alınıp, sistemlerin soğutulması gerekmektedir. Bu sürecin düzenli, hassas, değişen ihtiyaçlara göre programlanabilen nitelikte ve devamlılığının garantili olması çok önemlidir. Yani sistem odasında 7x24 hizmet verilebilecek nitelikte olması gerekmektedir.

Sistem odası için yapılan ve ortamdaki tüm ısı kaynaklarını modelleyen hacim soğutma hesaplamalarının ardından, ısıya çok duyarlı olan server, diğer aktif network ve elektronik donanım, istenen ısıl şartlarda faaliyet göstermesi sağlanmalıdır.

Doğru keşif - doğru seçim: Daha doğru ve gerçekçi bir kapasite tayini için, ısı kazancını etkileyen tüm fonksiyonların gözönünde bulundurulduğu bir hesap yapmak zorunludur. İklimlendirilen ortama uygun cihaz kapasitesi belirlendikten sonra hava sirkülâsyonunun iyi bir şekilde sağlanabilmesi amacıyla cihaz modeli doğru seçilmelidir. Doğru kapasitede cihaz seçimi yapılmayan yerlerde sorunlar yaşanmaktadır. Kapasite yüksek seçilirse, cihaz sık aralıklarla termostata girerek ısıtma ve soğutmada problem yaşanır. Kapasite düşük seçilirse, cihaz sürekli çalışarak kompresörün zorlanmasına neden olur. Bu da kompresörün verimini ve çalışma ömrünü etkiler.

Sağlıklı voltaj: Cihazın sağlıklı olarak çalışabilmesi için şebeke voltajı, teknik kataloglarda belirtilen limitler dahilinde olmalı, aksi durumda şebeke voltajını düzelten aletler kullanılmalıdır. Yüksek ve düşük voltaj cihaz için sakıncalıdır. Düşük voltajda çalıştırılan bir klima cihazının kompresörü arızalanabilir veya cihaz devreye giremez. Yüksek voltajda ise cihazda bulunan yüksek voltaj koruma elemanı ve transformatör arızalanabilir.

Doğru montaj: Cihazın sağlıklı olarak çalışabilmesi için montaj kurallarına ve teknik kataloglarda belirtilen limitlere bağlı kalarak klima cihazı monte edilmelidir. Hatalı yapılan montajlar klima cihazının çalışma verimi ve ömrü ile direk ilgilidir.

Doğru soğutkan şartı: Sistem içerisinde bulunan doğru soğutkan, sıkıştırma tip soğutma sistemleri için hayati önem taşıyan akışkanlardır. Bu yüzden teknik kataloglarda belirtilen ara tesisat limitlere bağlı kalarak elektronik gaz şarj aparatı ile soğutkan şarjının doğru olarak yapılması gerekmektedir. Hatalı yapılan soğutkan şarjları klima cihazının çalışma verimini etkiler aynı zamanda cihazda bir takım arızaların oluşmasına neden olabilir

Bilinçli kullanım: Klima cihazının montajının bitmesi demek işim bittiği anlamına gelmez. Montaj, kurallara uygun olarak yapıldıktan sonra cihazla ilgili tüm teknik ve kullanıma ait bilgilerle birlikte, kullanma kılavuzunun kullanıcıya verilmesi yetkili servisin sorumluluğudur. Anlatılan bu bilgileri anlamak ve uygulamak da tüketicinin sorumluluğudur.

Zamanında doğru bakım: Kullanıcıdan talep gelmesi halinde, periyodik bakım hizmetleri verilmelidir. Bakım klima cihazının çalışma verimi ve ömrü ile direk ilgilidir. Bu yüzden bakımın gerekliliği kullanıcıya anlatılmalı ve bakım ile ilgili bilgiler verilmelidir. Diğer salon ve split tipi klimalardan farkı

•    Hassas klima cihazlarının tasarımı ve üretimi sadece sistem odaları düşünülerek gerçekleştirilmektedir. Markette veya evde bu cihazları göremezsiniz. Zira yüksek kapasite ve debiye sahip cihazlardır.
•    Sistem odaları sürekli soğutma gerektiren mahaller olduğu için 7/24 ve yıllarca problem çıkarmadan bir soğutucu üniteye ihtiyaç duymaktadır. Bu da evde kullandığımız konfor tipi klimalar ile değil, sistem odaları için dizayn edilen hassas klimalarla olmaktadır.
•    Split ve salon tipi klimaların kötü ve kullanışsız olduğunu değil; sadece yerinin sistem odası olmadığını belirtiyoruz. Zira konvansiyonel klimalar konfor tipi olduğu için sürekli çalışmaya elverişli değildir. Daha doğrusu arıza çıkarma riski her zaman için yüksektir. Çünkü 5 saat çalışır ise 1 saat dinlendirmek gerekir. Ancak sistem odalarında bu mümkün olmadığı için tasarımına aykırı olacak şekilde sürekli çalıştırmak bu cihazlarda ciddi arızalara yol açmaktadır.
•    Hassas klimalar, yaz aylarında sıcaktan ve kış aylarında soğuktan etkilenmeden çalışabilen cihazlardır.
Split ve salon tipi klimalar -5 veya -7 °C’lerde ve +45 °C’lerde dış ünitelerinden kaynaklı olarak çalışamamaktadır.
Ancak hassas klimalarda -30 °C ve +45 °C aralığı cihazların rahat bir şekilde çalışabildiği sıcaklıklardır.Hassas klimalar uzun soluklu bir yatırımdır. 100.000 saatin üzerinde çalışma garantisi mevcuttur.
•    Sistem odalarındaki milyon dolarlık yatırım göz önüne alındığında hassas klima yatırımı akıldaki sorunları ortadan kaldırarak sigorta görevi görmektedir.
•    Sıcaklığı +/- 1 °C ve nemi de +/- %5 RH oranında sabitlemektedir. Zira tüm dünya standardı 21 °C +/- 1 °C ve %50 RH +/- %5Rh olarak sistem odalarında geçmektedir.
•    Hassas klimalar sabit sıcaklık ve nemde çalışabilen, gerektiğinde nem alabilen yüksek performanslı cihazlardır.
•    Web üzerinden izlenebilme ve bina otomasyon sistemlerine bağlanabilme gibi ekstra özellikleri ile kurulan sistemin aynı zamanda izlenebilmesini de sağlamaktadır.
•    Cihazlara lokasyonlar dikkate alınarak müdahale sürelerimiz mevcuttur. (4- 6 saat arası) Bu servis sistem odası klimaları olmasından ötürü 7/24 ve bayram hafta sonu dahil verilmektedir.

Hassas kontrollu klima' terimi Sıcaklık ve nemin hassas kontrolünün ve yüksek hava filtreleme standartlarının gerekli olduğu uygulamalara kesinlikle gerekli olan, birçok uygulama da kullanılan oldukça geniş bir model yelpazeye sahip sıcaklık ve hatta nem şartlarını yerine getiren iklimlendirme cihazıdır.
Kullanılan diğer terimler 'hassas klima' hassas kontrol unitesi' laboratuvar kliması 've 'yüksek performanslı klima' Peki bu uygulamalar için tasarlanan ekipman konforlu iklimlendirme ile nasıl farklılaşıyor?

Konforlu klima, restoranlar, ev ortamları, mağazalar, ofisler ve motorlu araçlar gibi işgal alanlara uygulanır. İş yerinde, konfor havalandırmasının, sağlık üzerinde olumlu bir etkisi olduğu kabul edilmektedir.
Hassas klima, "sıcaklığın, nemliliğin, hava hareketinin ve temizliğin belirli bir alandaki eşzamanlı kontrolü sürekli ve doğru olarak sağlar.

Hassas klima için önceliğin mutlaka nem ve sıcaklıktan arındırılmış bir ortam olabileceğini unutmayın; Önemli olan ekipmanın güvenilir ve verimli çalışmasıdır. Aslında, bazı makine daireleri çoğu zaman gereksiz ve verimsiz klimalarla işgal edilmemektedir.

Sıcaklık
Bilgisayar bileşenleri hem aşırı sıcaklıklara hem de sıcaklık dalgalanmalarına çok duyarlıydı ve bilgi işlem gücü ile ilişkili olarak çok büyük miktarda ısı üretir. 70'li ve 80'li yıllarda, büyük "veri merkezleri" konut ana bilgisayar bilgisayarları ve ilişkili bellek bankaları, Hassas kontrol klima kullanmayı gerekli buluyordu.

90'lı yılların başında ağa bağlı kişisel bilgisayarlar ve küçük dosya sunucuları kullanımında artış oldu. Elektronik, askeri şartname bileşenleri kullanılarak daha yüksek sıcaklığa karşı gittikçe daha az hassas hale geldi. Bununla birlikte, ısı yoğunluğu önemli ölçüde artmıştır. 750W / m2'lik bir ısı yoğunluğu daha önce maksimum olarak düşünülmüştü, ancak şu anda 2400W / m2'lik şemalara dikkat edildi.

Peki bilgisayar soğutma gereksinimi neden artmaya devam ediyor? Bir cevap İnternet'in sürekli büyümesidir. Bu, çeşitli servis sağlayıcılar tarafından erişilen büyük merkezileştirilmiş bilgisayar ve iletişim merkezlerini içerir.

Bu tür sistemlerin, hatta günümüzde herhangi bir bilgisayar sisteminin güvenilirliği her şeyden önemlidir. Elektronik, çalışma ortamı 22 ile 24ºC arasında kontrol edilirse, 50ºC'ye kadar yüksek sıcaklıklarda güvenle çalışabilse bile güvenilirlik artar. Ayrıca, yazılımdaki muazzam yatırım nedeniyle anabilgisayar bilgisayarı kesinlikle daha güvenli bir şartlandırılmış ortamda çalışması gerekmektedir. Büyük veri merkezleri inşa edilmeye ve yenilenmeye devam ediyor ve çoğu kuruluş bugün en azından güvenli bir kombine iletişim ve bilgisayar odası var.

Bağıl nem
Ya peki nem? Elektronik kartlar ve eski bilgisayarlar nem değişimlerinden olumsuz etkilenmiştir. Yüksek nem baskılı devre kartlarında veya diğer hassas bileşenlerde su yoğunlaşmasına neden olabilir. Düşük nem koşulları, katı hal aygıtlarını ve mikro devreleri yok edecek voltajlarda, kontrolsüz elektrostatik deşarjlara neden olabilir. Bu nedenle, bilgisayarlar için göreli nem oranı genellikle% 45 ila% 55 bağıl nem oranında kontrol edilmelidir.

Bu, bizi Hassas kontrol klima cihazının en sağlıklı nem ve ısı kontrol özelliklerinden faydalanma durumuna muhtaç haline getiriyor. Isı yükü çok yüksek bir ısı oranına sahiptir. Bu, yükün (kuru ısı) toplam yüke oranıdır (havadaki nem buharı ile birlikte kuru ısı artı gizli ısı). 0.99 kadar yüksek olabilir. Konforlu iklimlendirme için karşılaştırıldığında, oran, insanlardan ve temiz havadan gelen gizli yüke verilen katkılardan ötürü 0.65 bölgesinde olabilir.

Bu nedenle, Hassas kontrol klima cihazındaki ana soğutma verimi, bir konfor ünitesindeki soğutma veriminden çok farklı olmalıdır. Yüksek duyarlı bir ısı faktörü ile tasarlanması gerekir.

Hava Filtrasyonu
Bilgisayar bileşenleri ve mikro devreler toz partiküllerine karşı çok hassastır ve hava filtreleme standartlarının konforlu iklimlendirme için gerekli olanlardan daha yüksek olması gerekir. Yakın kontrol havalandırma sistemleri temiz oda kurulumlarında da uygundur ve bir elektronik ortamın hastane ameliyathanesine göre metreküp başına toz parçacıkları açısından belirgin bir şekilde daha temiz olması alışılmadık bir durum değildir.

Hava sirkülasyonu
Kontrollü bir alanda aşırı sıcaklık değişimlerinden kaçınmanın yanı sıra, bilgisayar ekipmanının içindeki sıcak noktaları önlemek için, hava devridaimi, uygun bir şekilde yüksek seviyede tutulmalıdır. Elektronik dolapların kendileri dahili hava dolaşımına sahiptir; Bu tür sistemler tarafından çekilen havanın sıcaklığı kendiliğinden kritiktir. 50 W / m2 ısı yoğunluğuna sahip bir konfor sistemi nispeten geniş bir sıcaklığı tolere edebilirken, kritik bir alan sınırlı bir sıcaklık değişimi ile 1000 W / m2'nin üzerinde olabilir. Bu, kritik sistem için konfor sisteminden on kat daha büyük hava dolaşımı oranına karşılık gelebilir.

Izgaralar üzerinden klasik kanallı dağıtım yetersiz olabilir - hava dağıtımında komple bir zemin veya duvar kullanılması gerekebilir. Bir bilgisayar odasındaki yükseltilmiş zeminin avantajı sıklıkla alınır; Yükseltilmiş zemin ve alt zemin arasındaki boşluk bir hava tedarik plenumu olarak kullanılır. Klima üniteleri kendileri odanın içinde veya bitişik bir bitki koridorunda bulunurlar, böylece kanalların kullanımı en aza indirilir veya yok edilir.

Yıl boyunca operasyon
Bir konfor klima sistemi ile ilgili bir sorun ortaya çıkarsa, camları açabilir veya en kötü ihtimalle tesisinizi kısa bir süre kullanmayabilirsiniz. Gerçek bir sorunun sadece yaz aylarında herhangi bir durumda olması muhtemeldir. Böyle bir hareket tarzı kritik bir kurulumla mümkün değildir. Bir bilgisayar için birkaç dakika bile olsa binlerce dolarınıza mal olabilir ve yüksek dahili ısı yükleri nedeniyle dış ısı kazançları veya kayıpları nispeten ilgisiz olabilir. Hassas kontrol klimanızın kesintisiz olarak yıl  boyunca 7/24 sürekli çalışması gerekir.

Enerji tasarrufu
Bu gerçek, enerji kullanımı, güvenilirlik ve bakım açısından önemli sonuçlar doğurmaktadır. Günümüzde enerji tasarrufu ile ilgili endişelerden önce bile, bir bilgisayar için klima sisteminin bir veri merkezi için elektrik faturasının% 30'unu oluşturabileceği, minimum enerji tüketimi için sistemlerin tasarlanmasının her zaman öncelik taşıdığı anlamına geliyordu.

Güvenilirlik
Elektrik motorları, kompresörler, valfler, nemlendiriciler - tüm bu parçalar hassas klima sisteminin vazgeçilmez parçalarıdır ve hiçbiri% 100 güvenilir değildir. Güvenilirlik taleplerini karşılamanın tek yolu, bu öğelerden herhangi biri başarısız olursa sistemin çevresel şartname gereksinimlerini karşılamaya devam etmesini sağlamaktır. Üniteler, yinelenen soğutma devreleriyle dizayn edilebilir; böylece örneğin bir genleşme vanası ile ilgili bir sorun varsa, diğer devre en azından ısı yükünün bir kısmını idare edebilir. Çalıştırma ve bekleme sistemleri daha küçük uygulamalarda yaygındır; buna karşın 'N + 1' artıklığı kavramı daha büyük tesislerde kullanılır.

Pratik olarak, tüm tüm Hassas kontrol Klimaları, fabrika çıkışında şantiye ile test edilmek üzere paketlenmiş bir ünite tesisi kullanmaktadır. Eurovent sertifikalı performans ile son kullanıcı, görevin yerine getirileceğinden emin olabilir.

Bakım
Düzenli bakım, hassas klima cihazlarının vazgeçilmez bir özelliğidir; Ancak sorun şu ki, servis sırasında sistemin çalışmaya devam etmesi veya asgari aksamanın meydana geldiği durumda bir kapatma zamanı seçmesi gerekir. Bayram sabahı saat 2.00'da bir olasılık bir Arıza görünebilir, ancak o zamanlar yataktan kalkabilmek için bir servis mühendisine ne kadar ödemek zorunda kalacaksınız ve İnternet sağlayıcıları, sistem verilerini kaybederseniz mutlu olmayacaksınız.
Doğrudan genleşmeli hava soğutmalı paketlenmiş üniteler, tesisatın geri kalan kısmına zarar vermeden bakım için bir ünite veya devre kapalı olarak birçok avantaj sunar. edilebilir.

Kontroller ve izleme
Hassas klima ünitelerinin çoğunda mikroişlemci kontrolleri kullanılır. Yazılım aracılığıyla kontrol algoritmasında tam bir esneklik sağlamaktan ayrı olarak mevcut olan iletişim olanakları, birimin kendisinde veya uzaktan özel bir izleme sisteminde veya Bina Enerji yönetim sisteminde yerel durum ve alarm bilgisinin sağlanmasını mümkün kılmaktadır. Bir servis teknisyeninin bir mobil telefonunda, bir ekipman hatasının kısa ayrıntılarını veren bir metin masajı gönderilmesi için olanak sağlar. Dizüstü bilgisayarını kullanarak sıcaklık ve nem ayar noktalarını ayarlayabilir ya da kritik kurulumun siteye giderken çalışmaya devam etmesini sağlayacak bir bekleme birimini açabilir.

Bilgisayar odası
Özellikle, bilgisayar odaları için hangi klima ekipmanı kullanılır? Genellikle güvenlik nedenleriyle bitki koridor yaklaşımı uygulanmasına rağmen oda içi paketlenmiş bitki. Bilgisayar odasına kimsenin girmesine izin verilmiyorsa, hava hatta kritik bölgeden kanalize edilebilir.

Isı reddi yöntemleri
Hava soğutmalı sistemler genellikle uzaktan monte edilmiş hava soğutmalı kondansatörler kullanmaktadır. Yıl boyunca çalışma gereksinimi nedeniyle, soğutucu akışkan basma basıncı kontrolü şarttır. Sıcaklık düştükçe, yoğunlaştırıcı fan hızı, sabit bir yoğunlaşma basıncını korumak için düşürülebilir. Alternatif olarak sıvı yedekleme kontrolü, yoğunlaştırıcı bobin içinden soğutucu akışkanın kısmen baypas edildiği şekilde kullanılabilir.

Soğutma kompresörleri, Scroll veya yarı hermetiktir - ikincisi, daha büyük sistemlerde (20kW birim soğutma kapasitesi ve üzeri) çok yüksek bir COP sunar.
Tipik bir sistem, ortak bir geniş yüzey alanlı buharlaştırıcı bobini besleyen iki ayrı soğutma devresine sahip olacaktır. İsteğe bağlı dört kademeli kontrol, her bir yarı hermetik kompresörün silindir boşaltıcılarıyla donatıldığı önemli enerji tasarrufu sağlar.

Boşaltılmış durumda çalışan kompresör, büyük boyutlu bir buharlaştırıcı ve yoğunlaştırıcıdan etkili olanın avantajından yararlanır. Etki, elektrik enerjisi girdisinin% 50'sinde soğutma kapasitesinin% 75'ini elde etmesidir. Uygulamada, çoğu bilgisayar odası tasarım sıcaklık yükünden daha az çalışır ve bu nedenle dört adımlı yaklaşım, daha büyük sistemler için caziptir.
Çoğu daha küçük sistem, oda ünitesinin içine uzakta hava soğutmalı bir kondenser ile monte edilmiş ya da bir yoğunlaştırma ünitesinin dışında monte edilmiş kaydırmalı kompresörleri kullanmaktadır. Kompresörün çalışma ortamı, içeride monte edildiğinde, yüksek güvenilirlik için çok daha elverişli.

Hava soğutmalı sistemlerin en büyük dezavantajı, kapalı evaporatör ünitesi ile harici kondenser arasındaki mesafenin kısıtlanmasıdır. (Yarı hermetik kompresörlerin 100 m'yi tolere edebileceği halde 20-30 m arası). Ayrıca emme ve deşarj hatları soğutucu sınıfı bakır boru içinde olmalı ve uzman kurulum gerektiriyor. Ayrıca, hava soğutmalı kondansatörler, dışarıda değerli bir alan olabiliyor.

Sistemin yıl boyunca enerji tüketimi, hava ile soğutulan bir sistemden daha düşük olabilir; yaz aylarında yoğunlaşma sıcaklığı 45ºC'nin üzerindedir.
Bazen donma noktasının altında sıcaklıkların bulunduğu İngiltere gibi ülkelerde, soğutma suyuna glikol ilave edilmelidir. Bu şartlar altında atmosfere ısı reddetmek için kuru soğutucular kullanılabilir. Düz bir glikol soğutmalı sistemin büyük bir dezavantajı vardır.

Isı değişiminin iki evresi vardır - soğutucu akışkan ile kondenserdeki glikol çözeltisi arasında birincisi ve kuru soğutucuda glikol çözeltisi ile hava arasındaki ikinci sırada, yaz aylarında yoğunlaşma sıcaklığı 55ºC'ye kadar çıkan sıcaklıklara erişebilir. Sonuç olarak enerji tüketimi, su soğutmalı bir sistemden çok daha yüksektir.

Bununla birlikte, hava soğutmalı bir sistemle karşılaştırıldığında bile önemli miktarda enerji tasarrufu sağlayabilen bir glikol soğutmalı sistem üzerinde bir seçenek var. Bu, glikol içermeyen soğutma olarak bilinir. Birime ilave bir soğutulmuş su bobini yerleşiktir ve bu giriş glikol çözeltisi sıcaklığı 7ºC olduğunda direkt genleşme bobiniyle aynı soğutma kapasitesine sahiptir. Bu, kuru soğutucu tarafından yaklaşık 2ºC'de görülen ortam sıcaklığına karşılık gelir. Dolayısıyla dış ortam sıcaklığı 2ºC'nin altında olduğunda, tamamlayıcı bobin tüm soğutma yükünü ele alır ve kompresörün çalışması gerekmez.

Bu sistemin bazı versiyonları, bobinin buharlaştırıcı bobin üzerinden geçmeden önce havayı ön soğutmasına izin verir ve böylece 2ºC'nin üstündeki ortam sıcaklıklarında kompresör çalışma süresini maksimum 18ºC'ye düşürür.

Enerji analizi bilgisayar programları, farklı hava verileri için tüketim hesaplar ve belirli bir şehirde en enerji verimli sistem için bir öneri yapılabilir.
Soğuk su sistemleri dezavantajlarına rağmen yakın kontrol uygulamaları için halen kullanılmaktadır. Düşük ortam sıcaklıklarından yararlanmak için özel ücretsiz soğutma soğutma grupları mevcuttur ve soğutma suyu sisteminin işletme maliyetini düşürürler.

Soğutulmuş su ünitelerinin bir ana avantajı, oda ünitelerinin ilgili gürültü ve servis erişimi ihtiyacı olan soğutma kompresörlerini içermemesidir. Soğutulmuş su ünitelerinin düşük gürültülü versiyonları, bilgi işlem ekibi tarafından işgal edilecek alanlarda özellikle yararlıdır.

Bilgisayar odası birimleri - normalde bilgisayar odası alanında bulunacak şekilde tasarlanmış olup, sahte zemin veya kanallar ve ilgili ızgaralar tarafından üretilen statik basınca uyacak şekilde yerinde ayarlanabilen hava dolaşımı fanları içerir. Gerekli yüksek hava devridaim oranları ile fan seçimi kritiktir.

Sabit hız motorlu ve ayarlanabilir kasnaklı kayış tahrikli fanlar yaygın olarak kullanılmaktadır. Değişken hızlı doğrudan tahrik fanları, inverter sürücüleri kullanılmadığı sürece kendileri için talep edilen enerji tasarrufunu sunmazlar. İleri eğimli santrifüj fanlar çoğu bilgisayar odasında karşılaşılan basınç düşmeleri ile yeterince ilgileniyor ancak yüksek dış statik kabiliyeti ve düşük gürültülü seçenekleri olan geriye eğik radyal fiş fanları giderek popüler hale geliyor.

Nem alma işlemi, havayı çiy noktası altına soğutarak, bobin üzerinden geçerken ve bunu elektrikli yeniden ısıtma elemanları veya sıcak su bobinleri kullanarak istenen sıcaklığa kadar ısıtmak suretiyle bilgisayar odası birimlerinde gerçekleştirilir. Doğrudan genleşme sistemlerinde sıcak gaz re-heat kullanılabilir ve daha enerji verimli olur.

Nemlendirici tipleri kızılötesi teknolojisini içerir - burada bir tepsi suyunun yüzey geriliminin kızıl ötesi ışınlar tarafından parçalanıp temiz ve parçacık içermeyen hava akımına su buharı bırakması ancak tüm kullanıcılar tarafından tercih edilmemesine rağmen su aslında kaynama.

Elektrod kazanı veya bidon nemlendiricileri, iki elektrod içeren bir silindiri içerir; bunlar arasında, suyun buhar haline hızlı bir şekilde dönüşmesine neden olan bir akım geçer ve hava akımı içine boşaltılır. Ultrasonik nemlendiriciler, hava akışında doğal olarak buharlaşıp havayı nemlendiren ince bir su buğu damlaları oluşturmak için ultrasonik enerjiyi kullanırlar.

Her tür nemlendiricinin savunucuları vardır. Ultrasonik nemlendirici en verimli enerji kaynağıdır, ancak kurulumu ve bakımı pahalı olan bir deiyonize su temini gerektirir. Kızılötesi tepki olarak son derece hızlıdır ve elektrot kazanlarında nispeten yavaş tepki verdiği halde muhafaza edilmesi en kolay olanıdır.

Bilgisayar odası ünitelerinde hava filtrasyonu genellikle EU4 ila Eurovent 4/5 standartlarıdır. Filtre üniteleri tek kullanımlıktır ve çoğu sistem, filtredeki basınç düşüşünü izlemek için bir araç içerir. Hava filtresindeki basınç düşüşü iki katına çıktığında, bu hava tıkanma anahtarından gelen bir sinyal alarm ve izleme sistemine beslenir ve servis personelinin filtreleri değiştirme ihtiyacı olduğunu bildirir.

Hassas kontrollu klima sistemleri, hassas nitelikteki termal yüklerin hakim olduğu ortamlara uygun yapısal ve işletme karakteristiklerine sahiptir.

Veri merkezleri için optimize edilmiş olmasına rağmen, Hassas kontrol klima cihazları teknik özellikleri bu birimleri, metoroloji laboratuarları, TV üretim stüdyoları, müzik aletleri depoları , müzeler ve arşivler için kayıt ve koruma odaları, elektrik santrallerinde kontrol odaları, Bilgisayar Odaları iklimlendirme, tıbbi laboratuvar  ve temiz oda iklimlendirme ,Ups odası Kliması, Bilgi işlem odası Kliması, Server odası kliması,Sistem odası kliması iklimlendirme, Tekstil laboratuvar kliması,IT odası klima, telekom istasyonları kliması, Data Center Kliması,Laboratuvar kondisyonlama kliması, gibi çeşitli özel uygulamalar için uygun hale getirir. Ve demiryolu kavşakları.
Buna ek olarak, bunların uygulamaları çeşitli endüstri alanları için idealdir: optik, elektronik, elektromedikal ekipman, elektrikli veya elektronik ekipman üretimi, müzik aletleri üretimi vb.

Hassas Kontrol Klima Cihazları Şunları Sunar:
•    Sıcaklık ve nem sıkı kontrolü.
•    Klimatizasyon olacak ortamları tasarlamayı kolaylaştıran yüksek soğutma kapasitesi ile maximum peformans oranı.
•    Çevrede daha az  CO 2 emisyonlarına ve özellikle düşük işletme maliyetlerine dönüşen çok yüksek enerji verimliliği değerleri.
•    Seçilebilecek geniş aksesuar yelpazesi sayesinde yüksek esneklik.

GENEL ÖZELLİKLER
•    Çok yüksek EER (Enerji Verimliliği Oranı)
•    Isı izolasyonlu, yalıtkan paneller
•    Kumanda ve güvenlik cihazları ile komple elektrik panosu
•    Grafik gösterimli, kontrol mikroişlemcisi
•    Kirli filtre alarmı ile G4 sınıfı verimlilikli hava filtreleri
•    Dönüş hava sıcaklık sensörü
•    Besleme hava sıcaklık sensörü
•    Elektronik EC Fans
•    R410A scroll kompresörler
•    SMART COOL sistemi ile elektronik genleşme vanaları
•    Üç yollu kontrol valfleri
•    Yangın varlığı için birimin kapatma sistemi
•    RS485 Modbus RTU bağımlı kart

Hassas klimalar Hassas kontrol gerektiren mahallerin çoğunu, bilgisayar ve elektronik ekipmanların bulunduğu ve yapıları gereği 7x24 çalışmaları gereken sistem odaları oluşturmaktadır. Sistem odalarının dışında, müzeler, UPS odaları, arşiv odaları laboratuarlar gibi mekanlar da hassas sıcaklık ve nem değerlerini gerektiren mahaller oldukları için bu tarz cihazların kullanılması önerilmektedir.

Genel olarak Sistem odası tasarımı ve uygulamalarını sağlarken dikkat edilmesi gerekenleri de şu şekilde özetleyebiliriz.
•    Sistem odalarını planlamadan evvel elimizdeki donanım envanterine göre oda planı yapmalı ve uygulamalıyız.
•    İşletmenin ileriye dönük büyüme beklentileri göz önünde bulundurularak alan ve ürün seçimi yapılmalı.
•    Oda tasarlanmadan önce her türlü Disaster göz önünde bulundurularak planlanmalı.
•    Odanın her tür ısı değişikliklerini içeriye ve dışarıya hissettirmeyecek malzemeler ile yapılması sağlanmalı
•    Sistem odasında hassas kontrollü iklimlendirme çözümlerinde soğuk hava koridorları için mümkünse yükseltilmiş döşeme uygulanmalı (min 30 cm). Bunu biraz açacak olursak yeni oluşturulan veya mevcut bir sistem odasında Yükseltilmiş döşeme uygulaması var ise ve bu yükseltilmiş döşeme yüksekliği havanın akışkanlığını, debisini, basıncını etkilemeyecek seviyede ise (min.30 cm), o zaman hassas kontrollü iklimlendirme cihazının önden veya üstten emiş, döşeme altından üfleme modeli önerilmelidir. Böylelikle döşeme altına üflenen soğuk hava menfezler vasıtası ile odadaki cihazlar için gerekli olacak soğutmayı verimli olarak sağlayacaktır.
•    Yapılacak döşemelerin antistatik özellikli, min.30 dakika yangın dayanımı olan, üstündeki kabinet ve donanım ağırlığını karşılayacak mukavemette olması planlanmalı.
•    Yükseltilmiş döşeme altı içerideki hava kalitesini değiştirmeyecek epoksi boya uygulaması ile uygulama yapılmalı.
•    Hassas kontrollü iklimlendirme sistemleri işletmenin bütçesine bağlı olarak yedekli planlanmalı.
•    İç ortam ünitesi ile dış ortam ünitesi arasındaki mesafenin, iç ünitenin çalışmasını ve performansını etkilemeyecek şekilde ve standartta olmalı sistem odaları ve önemli mahallere konulan cihazların periyodik olarak bakımlarının yapılması sağlanmalı.

Unutulmamalıdır ki sistem odalarında kullanılan çoğu aktif cihazlar önden emiş yaparak, arkadan sıcak havayı eksoz etmektedir. Böylelikle cihazların içinde dolaşan hava, ihtiyaç duydukları ve derecesi önceden belirlenmiş soğuk hava olacaktır. Sistem odalarında önerilen ısı değeri 20 ila 22 °C arasındadır. Nem de ise bu oran % 50-55 civarı olmalıdır.

Odaların inşai ve altyapılarına paralel olarak üfleme metodları seçilmelidir.

Hassas kontrollü iklimlendirme sistemleri endüstriyel tip çözümler sağladığından hata öncesi uyarı sistemi ile donatılmıştır. Sistem oluşabilecek hata öncesi kontrol paneli ile yöneticileri uyarma özelliğine sahiptir. Hatta 3. parti donanım veya yazılıma gerek duyulmaksızın bile oluşabilecek klima hatalarını ilgili kişilere mail veya SMS atacak modülleri kurmak ve sağlamakta mümkün olabilmektedir.

Biz Arayalım

Lütfen bilgileri giriniz

Üye Giriş