Stoklarımıza 2. El Cihazlar girmiştir.

2. El Cihaz Listesi

EKC Grup Hassas Klima Çözümleri

Hassas Klima ile ilgili ihtiyaçlarınızın tümüne çözüm olur.
Çağın getirdiği Gereksinimler, ‘Baz İstasyonu’ ni sıkça duyuran bir konuma getirmiştir.Baz İstasyonu tesislerinde enerji tasarrufunun üstlendiği önemli rolü kavrayabilmek için konseptin net bir şekilde anlaşılması gerekir.Baz İstasyonu, sıcaklık ve nemin kontrol edildiği, elektrik kaynağının stabilize edildiği ve kesintisiz olduğu özel şekilde iklimlendirilmiş bir alandır.Burada diğer unsurların yanı sıra yapısal kablolama,…
Çağın getirdiği Gereksinimler, ‘Bilgi işlem Odası’ ni sıkça duyuran bir konuma getirmiştir.Bilgi işlem Odası tesislerinde enerji tasarrufunun üstlendiği önemli rolü kavrayabilmek için konseptin net bir şekilde anlaşılması gerekir.Bilgi işlem Odası, sıcaklık ve nemin kontrol edildiği, elektrik kaynağının stabilize edildiği ve kesintisiz olduğu özel şekilde iklimlendirilmiş bir alandır.Burada diğer unsurların yanı…
Çağın getirdiği Gereksinimler, ‘Data Center’ ni sıkça duyuran bir konuma getirmiştir.Data Center tesislerinde enerji tasarrufunun üstlendiği önemli rolü kavrayabilmek için konseptin net bir şekilde anlaşılması gerekir.Data Center, sıcaklık ve nemin kontrol edildiği, elektrik kaynağının stabilize edildiği ve kesintisiz olduğu özel şekilde iklimlendirilmiş bir alandır.Burada diğer unsurların yanı sıra yapısal kablolama,…
Çağın getirdiği Gereksinimler, ‘Elektrik Konteynıri’ ni sıkça duyuran bir konuma getirmiştir.Elektrik Konteynıri tesislerinde enerji tasarrufunun üstlendiği önemli rolü kavrayabilmek için konseptin net bir şekilde anlaşılması gerekir.Elektrik Konteynıri, sıcaklık ve nemin kontrol edildiği, elektrik kaynağının stabilize edildiği ve kesintisiz olduğu özel şekilde iklimlendirilmiş bir alandır.Burada diğer unsurların yanı sıra yapısal kablolama,…
Hassas Klima İklimlendirme Sistemleri serisi, veri merkezi soğutma , orta ve düşük yoğunluklu sunucu ortamları iklimlendirme, telekom istasyonları kliması, tıbbi laboratuvar ve temiz oda iklimlendirme ,Server odası kliması,Ups odası Kliması, Bilgi işlem odası Kliması, Sistem odası kliması iklimlendirme, Data Center Kliması, Tekstil laboratuvar kliması,IT odası klima,Laboratuvar kondisyonlama kliması, ortamları da…
Geliştirilmiş özel mikroişlemci ile cihazların soğutma, ısıtma, nemlendirme, nem alma ve filtrasyon fonksiyonları kontrol edilerek istenen ortam şartları sağlanır. Gerekli sıcaklık, nem ve temizlik şartlarını sağlamak için, hassas kontrollü cihazları 24 saat 365 gün çalıştırarak, elektronik ekipmanların ömrünü ve verimini en üst düzeye çıkarmaktadır.Sistem 2 ana üniteden oluşmaktadır. Bunlardan biri…
Hassas klimalar Hassas kontrol gerektiren mahallerin çoğunu, bilgisayar ve elektronik ekipmanların bulunduğu ve yapıları gereği 7x24 çalışmaları gereken sistem odaları oluşturmaktadır. Sistem odalarının dışında, müzeler, UPS odaları, arşiv odaları laboratuarlar gibi mekanlar da hassas sıcaklık ve nem değerlerini gerektiren mahaller oldukları için bu tarz cihazların kullanılması önerilmektedir.Genel olarak Sistem odası…
Doğru keşif - doğru seçim: Daha doğru ve gerçekçi bir kapasite tayini için, ısı kazancını etkileyen tüm fonksiyonların gözönünde bulundurulduğu bir hesap yapmak zorunludur. İklimlendirilen ortama uygun cihaz kapasitesi belirlendikten sonra hava sirkülâsyonunun iyi bir şekilde sağlanabilmesi amacıyla cihaz modeli doğru seçilmelidir. Doğru kapasitede cihaz seçimi yapılmayan yerlerde sorunlar yaşanmaktadır.…
Hassas kontrollu klima' terimi Sıcaklık ve nemin hassas kontrolünün ve yüksek hava filtreleme standartlarının gerekli olduğu uygulamalara kesinlikle gerekli olan, birçok uygulama da kullanılan oldukça geniş bir model yelpazeye sahip sıcaklık ve hatta nem şartlarını yerine getiren iklimlendirme cihazıdır. Kullanılan diğer terimler 'hassas klima' hassas kontrol unitesi' laboratuvar kliması 've…
Hassas kontrollu klima sistemleri, hassas nitelikteki termal yüklerin hakim olduğu ortamlara uygun yapısal ve işletme karakteristiklerine sahiptir. Veri merkezleri için optimize edilmiş olmasına rağmen, Hassas kontrol klima cihazları teknik özellikleri bu birimleri, metoroloji laboratuarları, TV üretim stüdyoları, müzik aletleri depoları , müzeler ve arşivler için kayıt ve koruma odaları, elektrik…
İklimlendirme en genel halde, kapalı bir ortamın konfor amacıyla insan, hayvan ve bitkilerin veya endüstriyel bir mamulün üretilmesi ve korunması sırasında atmosferik şartların otomatik olarak kontrol altında tutulması işlemi olarak ifade edilir. Pratikte ise iklimlendirme, havanın ısıtılması, soğutulması, nemlendirilmesi veya neminin alınması bir başka deyişle ortamdaki havanın şartlandırılması işlemine denir.…
Çağın getirdiği Gereksinimler, ‘IT Odası’ ni sıkça duyuran bir konuma getirmiştir.IT Odası tesislerinde enerji tasarrufunun üstlendiği önemli rolü kavrayabilmek için konseptin net bir şekilde anlaşılması gerekir.IT Odası, sıcaklık ve nemin kontrol edildiği, elektrik kaynağının stabilize edildiği ve kesintisiz olduğu özel şekilde iklimlendirilmiş bir alandır.Burada diğer unsurların yanı sıra yapısal kablolama,…
Hassas klima, pek çok açıdan konfor klima sisteminden tamamen farklıdır. Bazı önemli fark aşağıdaki gibidir: • Sıcaklık ve nem kontrolü:Hassas kontrol ünitesi sıcaklığı ve nemi hassas bir şekilde kontrol eder. Konfor klima sı , nemi değil sıcaklığı kontrol etmek için tasarlanmıştır. • Temizlik: Hassas klima sistemi, soğutmanın yanı sıra, içinde…
Laboratuvar iklimlendirmesi hem sıcaklık hem de nem olarak komplike düşünülerek tasarlanması gerekmektedir. Havanın istenilen sıcaklık değerleri içerisinde kalırken neminde kontrol edilerek uygun değerleri içerisinde kalmasını sağlanmalıdır. Seçilen hassas kontrollü klima cihazı uygun özelliklerde olmalı ortamda hava akışı homojen dağılmalı, hava akışı laboratuvar çalışanlarını rahatsız etmeyecek şekilde projelendirilmeli ve uygulama yapılmalıdır.…
Laboratuvar iklimlendirme sistemleri tasarlanırken hem sıcak hem de nem oranının komplikasyonu düşünülmüştür. Eğer hava istenilen sıcak değerleri içerisindeyse nemin de kontrol edilmesi ve uygun değerlere çekilmesi sağlanmalıdır. Laboratuvar sistemleri sayesinde ortamdaki hava akışı homojen olarak dağılmalı ve laboratuvar çalışanlarını rahatsız etmemelidir.Laboratuvar iklimlendirme,Laboratuvarda üretimi yapılacak madde ve ürünlerin test ve tahlilleri…
Çağın getirdiği Gereksinimler, ‘Server Odası’ ni sıkça duyuran bir konuma getirmiştir.Server Odası tesislerinde enerji tasarrufunun üstlendiği önemli rolü kavrayabilmek için konseptin net bir şekilde anlaşılması gerekir.Server Odası, sıcaklık ve nemin kontrol edildiği, elektrik kaynağının stabilize edildiği ve kesintisiz olduğu özel şekilde iklimlendirilmiş bir alandır.Burada diğer unsurların yanı sıra yapısal kablolama,…
Server Odası İklimlendirme sistemleri Server Odasınde sıcaklık ve nemi kontrol etmek için kullanılırlar. ASHRAE’nin veri işleme ortamlarında termal yönergeleri 16-24 santigrad arası bir sıcaklık ve çiğ noktası 15 santigrad derece olan %40-55 arası nem oranını tavsiye etmektedir.Veri merkezlerinde elektrik enerjisinin havayı ısıtmasından dolayı sıcaklık yükselir, bu yüksek sıcaklık elektronik cihazlarda…
Sistem odalarında Güç ve soğutma analizi, aynı zamanda termal değerlendirme de denir, veri merkezinde spesifik bölgelerde göreli sıcaklık değerlerini ölçmeyi sağlar ve de veri merkezinin spesifik sıcaklık değerlerini tolere edebilme yeteneğini tespit eder.Bu analiz vasıtasıyla daha fazla güç yoğunluğunu idare edebilecek fazla soğutulmuş bölgelerin tespit edilmesini, kurulabilecek ekipman üst sınırını,…
Sistem odalarında barındırılan sunucu ve diğer ekipmanların sağlıklı bir şekilde çalışabilmeleri için ortamın sıcaklığını, hava temizliğini, nemini, hava hareketlerini istenilen seviyelerde tutulması gerekmektedir. Küçük sistemlerin basit klima çözümleri ile soğutulması düşünülse de sistem odalarındaki cihazların güç tüketimleri ve cihaz yoğunluğunun zamanla artması ile birlikte hassas kontrollü klima sistemleri ve farklı…
- Sistem odası büyüklüğüne ve cihazların ısı üretme miktarları göz önüne alınarak yedekli olarak çalışacak Hassas kontrollü (havanın yükseltilmiş taban altına üflenmesi) veya split klimaların temini yapılmalıdır. Kurulacak tertibatın kapasitesi, odada bulunan cihazların güç tüketimleri toplanarak belirlenir. (10 KW güç tüketen bir kabinin ürettiği sıcaklığı düşürmek için de 10 KW…
Sistem Odasının Yeri:- Odanın üstünden veya altından su borusu, kalorifer borusu geçmemeli ve üstünde wc ya da lavabolu bir oda ya da çatı olmamalı.- Su ya da böcek baskını gibi nedenlerden ve gerek pasif soğutmanın sağlanabilmesi gerekse rutubetsiz bir ortam olması için kapalı ve havasız bodrum katlarında olmamalı. Havadaki nem…
Çağın getirdiği Gereksinimler, ‘Telekom’ ni sıkça duyuran bir konuma getirmiştir.Telekom tesislerinde enerji tasarrufunun üstlendiği önemli rolü kavrayabilmek için konseptin net bir şekilde anlaşılması gerekir.Telekom, sıcaklık ve nemin kontrol edildiği, elektrik kaynağının stabilize edildiği ve kesintisiz olduğu özel şekilde iklimlendirilmiş bir alandır.Burada diğer unsurların yanı sıra yapısal kablolama, denetimli erişim, güvenlik…
Temiz odalar İklimlendirme; hastanelere, ilaç ve gıda imalatı yapan yerlere kurulan bir sistem olarak bilinse de, günlük hayatımızda kullandığımız birçok ürünü tozdan koruyarak, ürün kalitesini arttırmak için de kurulan bir sistemdir. Örneğin bir Microchip’in iletkenlerinin arasına girebilecek olan ve gözle görülmesi mümkün olmayan toz tanecikleri, Microchip’in kısa devre yapmasına ve…
Çağın getirdiği Gereksinimler, ‘Veri merkezi’ ni sıkça duyuran bir konuma getirmiştir.Veri merkezi tesislerinde enerji tasarrufunun üstlendiği önemli rolü kavrayabilmek için konseptin net bir şekilde anlaşılması gerekir.Veri merkezi, sıcaklık ve nemin kontrol edildiği, elektrik kaynağının stabilize edildiği ve kesintisiz olduğu özel şekilde iklimlendirilmiş bir alandır.Burada diğer unsurların yanı sıra yapısal kablolama,…

Biz Arayalım

Lütfen bilgileri giriniz

Üye Giriş