Stoklarımıza 2. El Cihazlar girmiştir.

2. El Cihaz Listesi

İnsanların gerek iş gerekse özel hayatındaki önemini her geçen gün arttıran bilgi iletişim teknolojileri ve internet kullanımı, ihtiyaç olunan verilerin muhafazası ile istendiğinde tekrar ulaşılabilmesi için depolanması ihtiyacını da beraberinde getirmektedir. Aşağıdaki rakamların büyüklüğü, konunun önemini göstermektedir:
– Tüm dünyada dolaşan günlük e-posta sayısı 70 milyar adet/gün olarak hesaplanmaktadır.
– Firmaların depoladıkları veri miktarı 240 terabit olarak hesaplanmaktadır (bu rakam 10.000 km uzunluğunda klasik dosya muhafaza dolabına eşittir).

E-mail’lerin içerdiği fotoğraflar, videolar ile ortalama her 17 e-mailden birinin saklandığı düşünülürse veri taşıma ve depolama için oluşan yükün çok arttığını söylemek yanlış olmaz.

Data Center’ların kurulmasının amacı, genellikle aşağıdaki servisleri sağlamaktır:
1-Büyük ölçekli firmaların kendi ihtiyaçları olan veri depolama ve istenen verilere ulaşabilmek için kendi bünyelerinde kurdukları Data Center’lar.
2- Küçük & orta ölçekli firmalar ile ev kullanıcılarına hizmet veren servis sağlayıcılarının ihtiyacı olan birden çok firmanın paylaşımlı olarak kullandığı Data Center’lar.

Hangi amaçla kurulmasına bağlı olmaksızın, Data Center’ların kurulması aşamasında dikkat edilmesi gerekli unsurlar ortaktır ve aşağıda sıralanmıştır.
1- Lokasyon: Data Center’ın kurulacağı yer seçilirken şu hususlara dikkat edilmelidir:
a) Ulaşımı kolay bir yerde olmalıdır.
b) Deprem riski yüksek yerlerde, nehir kenarlarında, dere yataklarında, maden ocaklarının üzerinde, yer altı metro güzergahı üzerinde kurulmamalıdır.
c) Trafik kilitlenmesinin yaşanabileceği otoban kavşakları gibi yerlere yakın olmamalıdır.
d) Askeri üsler, yabancı elçiliklerin yakınlarında kurulmaması tercih edilir.
e) İhtiyaç olunacak elektrik, su ve Telekom bağlantı taleplerine yanıt verebilecek bir bölge seçilmelidir.

2- Bina Seçimi:
a) Kullanılacak binanın, yüksek ağırlık taşıma kapasitesi hesaplanarak uygunluğu kontrol edilmelidir.
b) Data Center için gerekecek Telekom odası, Ana Data Center bölümü, Operasyon odası, depo alanları, hizmet alanları, UPS odası, jeneratör yeri, yangın sistemi odası, su deposu… Gibi bölümler için yeterli alana sahip olmalıdır.
c) Kurulacak Data Center’ın gelecekte büyüme potansiyeline cevap verecek yapıda olmalıdır.

3- Enerji ihtiyacı:
a) Data Center’da gerek çalışan cihazların, gerekse soğutma sistemlerinin beslenmesi için gereklidir ve 5-10 yıl süre içersinde Data Center’ın muhtemel büyüme ihtiyaçlarına cevap verebilecek bir enerji sistemine yakın bir lokasyon tercih edilmelidir.
b) İhtiyaç olan yedeklilik sistemine uygun olarak UPS ve Jeneratör kullanılmalıdır.
c) Enerji gereksimi formül kullanılarak yaklaşık olarak hesaplanabilir:

4- Havalandırma, Soğutma ve İklimlendirme Sistemleri:
Data Center’larda klima ünitelerinin ve personel ihtiyacı için temiz su sistemi ile, atık su sistemlerinin mevcut olması gereklidir.

Data Center’ın kurulacağı bina, bina içindeki bölüm ve ölçeğine uygun olarak kullanılacak soğutma sistemine karar verilmelidir. En çok kullanılan soğutma sistemi seçenekleri:
1: Sıcak/Soğuk koridor çözümleri
2: Açık hava sistemleri
3: Kaset sistemiyle merkezi soğutma
4: Duvara monte (split) klima sistemleri
5: İçersinde soğutma ünitesi olan kabinler
6: Sıvı ile soğutulan kabinler

5- Güvenlik:
Data Center’larda birkaç aşamalı güvenlik sistemi planlanmalı ve uygulanmalıdır. Bunlar:
a) Bina Dışı güvenliği: Otoparklar dâhil tüm giriş çıkışların kontrollü olarak yapılması, kamera sistemiyle takibi
b) Bina İçi güvenliği: Giriş kontrol kartları ile, belirli alanlara girişlere sadece belirli zamanlarda izin verilmesi. Personel giriş/çıkışlarının ve personelin de girebileceği alanlara yetkilendirme yapılması.
c) Data Center iç güvenliği: Operasyon merkezince planlanmış şekilde giriş/çıkış yapılabilmelidir. Kabinetlerde kilit mekanizması kullanılmalı, ihtiyaç halinde kamera konulması da düşünülmelidir. Data Center’a giriş için biometrik (parmak izi, retina..) okuma sistemleri kullanılmalıdır.

6- Telekom Bağlantısı:
Data Center’ın kurulacağı lokasyonun hızlı internet bağlantısı bulunabilen ve tercihen en az iki ayrı Telekom operatörünün hizmet verebildiği (binaya kadar fiber kablo gelen sistemlerin mevcut olduğu) bir yer olması çok önemlidir. Alınacak bant genişliğinin de, müşterilerin ihtiyacı göz önüne alınarak tercih edilmesinde büyük yarar vardır.

7- Yangın Sistemleri:
Data Center’larda olası yangın çıkma ihtimaline karşı 2 sistem oluşturulmasına ihtiyaç vardır:
1- Yangın Önleme & Yangın Alarm sistemleri
2- Yangın Söndürme
Yangın Önleme sistemleri, detektörler, manüel arama noktaları, alarm noktaları ile yangına dayanıklı kablolar ve tüm bunları bir arada tutan bağlantı cihazlarını içermektedir.
Yangın söndürme sistemleri için, su, köpük, halon gazı, inergen & FM200 sistemler ile oksijen azaltma metodu kullanılabilmektedir. Cihaz olmayan genel mekânlar için, maliyeti nispeten düşük olan su veya köpükle yangın söndürme sistemleri tercih edilebilir. Data Center’larda en çok tercih edilen yöntem, FM200 gazı ile söndürmedir. FM200, Inergen, Nitrojen, Argon & Karbon Dioksit gazlarının karışımından oluşmaktadır. Oksijen düzeyini yüzde 15’e düşürerek yangını söndürmektedir. FM200, kimyasal olarak heptafluropropane olarak bilinir. FM200, yangını yüzde 80 kimyasal etki, yüzde 20 de iletken olmayan buhar ile söndürmektedir, bu nedenle elektriksel sistemleri etkilememektedir. FM200 gazı odaya yayıldığında, oksijen oranı personelin odada bulunabileceği düzeydedir.

8- Kablolama Sistemleri:
Önerilen kablolama çözümleri, bakır sistemler için Cat6A, cat6 ve Cat5e ile, fiberoptik multimode OM3 veya 50 mikron/62.5 mikron ile, single mode ürünlerdir.
Data Center’lar klasik ofis kablolama sistemlerine oranla kablolamanın çok yoğun olarak (metrekare’ye göre kullanılan kablo miktarının çok yüksek olması) kullanılmasına ihtiyaç olan yerlerdir. O nedenle, aşağıdaki unsurlara dikkat edilerek kablolama sistemi oluşturulmalıdır:
– Kabloların geçeceği tavaların, soğutma sistemini engellemeyecek şekilde tasarlanıp uygulanması gereklidir.
– Data Center kurulumu yapılıp devreye alındıktan sonra, yapılacak eklemeler/değişikliklerin minimum sürede yapılması arzu edilir. O nedenle, Data Center içersinde gerek fiber gerekse bakır kablolama sistemlerinin sonlandırılması için vakit kaybına gerek olmayan, tak/çalıştır’a uygun ürünlerin (MPO sonlandırılmış fiber optik ürünler ile RJ/21 veya RJ-45/RJ-45 sonlandırılıp test edilmiş hazır kablolar) kullanılması tavsiye edilmektedir.
– Kullanılacak kablolama için minimum yer tahsisi tercih edilmektedir, bu nedenle yatay kablo düzenleyicilerine gerek bırakmayan açılı patch paneller ile 1U yükseklikte 48 fiber veya 4U yükseklikte 288 sonlandırılmasına imkân sağlayan fiber optik patch paneller tercih edilebilir.
– Data Center içersinde mümkün olduğunca modüler bir yapı oluşturularak, olası arızalardan / ekleme & değişimlerden minimum bölümün etkilenmesini sağlamak amaçlanmalıdır. Bu nedenle Data Center içersinde ana network cihazlarından direk olarak sunuculara bakır kablolama ile ulaşılması yerine, sunucu bağlantılarının toplandığı bir ara nokta oluşturularak, bu ara nokta ile merkez arasında fiber çekilmeli; ara noktadan sunuculara bakır kablolama tercih edilmelidir. Bu sayede herhangi bir sunucuda yapılan işlemler esnasında sadece ilgili sunucu ile en fazla bağlı olduğu ara bağlantı noktası etkilenir; diğer ara noktalar ve ana bağlantı noktası etkilenmeden çalışmayı sürdürür.

9- Diğer Hususlar:
Data Center tasarımı yapılırken, yukarıda değindiğimiz hususlar dışında dikkat edilmesi gereken diğer konular şunlardır:
a) Süreklilik (Tier): Data Center’ların 7/24 sürekliliği, Tier kademeleriyle ölçülmektedir. Tier 1 sistemlerde, tek enerji ve soğutma dağıtım sistemi mevcut olup, yükseltilmiş döşeme yüksekliği 300 mm, yük taşıma kapasitesi 420 kg/m² hesaplanır. Operasyon sürekliliği yüzde 99.671 (28.8 saat çalışmama süresi/yıl)’dir. En üst kademe olan Tier 4 ise, yüzde 100 yedekli ve çift enerji ve soğutma sistemi içermektedir. Yük taşıma kapasitesi çok daha yüksek olup, Operasyon sürekliliği yüzde 99.995 (0.4 saat çalışmama süresi/yıl)’tir.
b) Yükseltilmiş Döşeme sistemleri: Soğutma sisteminin ve/veya kabloların tabandan geçmesi tasarlanan sistemlerde, yükseltilmiş döşeme sistemi kullanılmaktadır. Kullanılacak yere uygun olarak, 300 mm ile 800 mm arasında tasarlanabilir.
c) Bina ağırlık taşıma kapasitesi: Data Centerın oluşturulacağı alanda, küçük bir bölümde oluşacak yük miktarı oldukça fazladır. Bu nedenle, Data Center’ın tasarlanacağı bölgenin deprem riski de göz önüne alınarak, binanın ve zeminin hem deprem dayanıklılığı, hem de Data Center’ın oluşturacağı ağırlığa dayanıp dayanmayacağı tespit edilmeli, gerektiği takdirde binaya ilave taşıyıcı sistemler eklenmelidir.
d) Kabinetler: Özelikle sunucuların konulduğu kabinetler, Data Center soğutma çözümünü destekler yapıda ve konulacak cihaz ağırlığını taşıyacak kapasitede olmalıdır. Özellikle sıcak/soğuk koridor uygulamalarının yapılan yerlerde kullanılacak kabinlerin ön kapı perforasyon oranı yüzde 70 ve üzerinde olmalıdır. Eğer imkân var ise, ön kapılar kullanılmamalı, cihaz takılı olmayan kabin bölümleri kapatma panelleriyle kapatılarak soğutmadan maksimum verim alınmaya çalışılmalıdır

Data Center İklimlendirme sistemleri Data Centernde sıcaklık ve nemi kontrol etmek için kullanılırlar.
ASHRAE’nin veri işleme ortamlarında termal yönergeleri 16-24 santigrad arası bir sıcaklık ve çiğ noktası 15 santigrad derece olan %40-55 arası nem oranını tavsiye etmektedir.

Veri merkezlerinde elektrik enerjisinin havayı ısıtmasından dolayı sıcaklık yükselir, bu yüksek sıcaklık elektronik cihazlarda işlev bozukluklarına neden olmaktadır. Ortam sıcaklığı kontrol edilerek sunucu parçaları üreticinin belirlediği sıcaklık değerlerinde tutulur. İklimlendirme sistemleri dönen alan havasını çiy noktasının altında soğutarak nemi kontrol ederler. Çok fazla nem ve su dâhili parçalar üzerinde yoğunlaşma oluşmasına neden olur.

Bunu en iyi şekilde ancak Data Center ortam şartlandırıcı cihazıyla elde edebilirsiniz. En uygun Data Center ortam şartlandırıcı cihaz fiyatı ve piyasaa bulunan Data Center ortam şartlandırıcı cihaz markaları içerisinde en kaliteli ve en uygun fiyatta  EKCGRUP LTD.ŞTİ  nden temin edebilir, bunun yanında Data Center ortam şartlandırıcı cihazların servis ,periyodik bakım ve yedek parça hizmeti konusu’ndada destek alabilirsiniz.

Data Center, bilgisayar sistemleri ve bunlara ait haberleşme ve depolama cihazları gibi ürünlerin bulunduğu tesistir. Tesislerde genellikle yedek yüklü güç üniteleri, aşırı yükü kaldırabilecek, yedekli çalışan, haberleşme cihazları, bağlantı elemanları, çevre kontrol ve yönetim araçları (Örn: iklimlendirme, yangın ikaz) ve güvenlik araçları bulunmaktadır. Büyük veri merkezleri, endüstriyel operasyon olarak görülür ve elektrik tüketimleri küçük bir kasaba kadar olabilmektedir. Ayrıca bazen egzoz dumanı nedeniyle hava kirliliğine etkisi hatırı sayılır ölçülere ulaşmaktadır.

Data Center Hakkında
Bilgi Teknolojisinin hızla gelişmesi, veri depolama ve veri transferi teknolojilerinin de gelişmesine neden olmaktadır. Bu teknolojilerin gelişmesi doğal olarak paralel sektörleri de bir hayli etkilemektedir. Konu bilgi ve veri olunca güvenlik, kontrol, enerji ve soğutma sistemlerinin verimli kullanılması gibi konular öne çıkmaktadır. Dolayısıyla veri merkezlerine ve bağlı olarak koridor uygulamalarına olan ilgi giderek artmaktadır. Böyle bir durumda dikkat edilmesi gereken en önemli hususlar; dizaynın en ideal şekilde yapılması ve olası genişlemenin planlanmasıdır.
Baştan her ne kadar pahalı bir yatırım olarak görülse de düzgün çalışan bir Data Center kısa bir süre sonra faydalı bir yatırım olduğunu ispatlar.

Datacenter uygulamalarında kablolamadan ortam izlemeye kadar her konuda aktif ve pasif cihazların korunması, düzenlenmesi ve soğutulması en önemli konular olarak sayılabilir. Hedef her zaman en verimli olanı tasarlayıp ideal düzeyde çalıştırmaktır.

Neden Data Center odalari’na İhtiyaç Duyarız?

Aşağıda sıralanmış maddeleri Data Center odalari’na duyulan ihtiyacın nedenleri olarak sıralayabiliriz:
»    Yüksek internet hızı ve kapasitesi.
»    Gelişmiş elektrik altyapısı ve yedekli güç sistemi.
»    Güvenlik.
»    Profesyonel soğutma.
»    Çevre izleme ve kontrol.

Hassas Klima İklimlendirme Sistemleri serisi, veri merkezi soğutma , orta ve düşük yoğunluklu sunucu ortamları iklimlendirme, telekom istasyonları kliması, tıbbi laboratuvar  ve temiz oda iklimlendirme ,Server odası kliması,Ups odası Kliması, Bilgi işlem odası Kliması, Sistem odası kliması iklimlendirme, Data Center Kliması, Tekstil laboratuvar kliması,IT odası klima,Laboratuvar kondisyonlama kliması,  ortamları da dahil olmak üzere, nem / sıcaklık kontrolü, Hassas kontrol klima cihazı , yüksek hassasiyetli ortamların gerekli olduğu geniş bir uygulama yelpazesi için tasarlanmıştır.
Hassas Kontrollu Klima teknik şartnamesi İhtiyacınızı karşılayacak Sistem odası klima hesabı yapılarak en uygun kapasiteyle Sistem odası İçin klima tavsiyesi yapılarak sistem odası klima seçimi ve Hassas klima Fiyatları açısından en uygun şartlarda destek alabileceğiniz gibi Satış sonrası Hassas klima servisi ve bakımı hakkında EKCGRUP  dan destek alabilrsisiz.

Her zamankinden çok veri merkezi, sunucu odası ve diğer yüksek teknoloji alanları İklim Kontrol Sisteminde aşırı derecede güvenilirlik gerektirir. Sıcaklık veya nem seviyeleri biraz bile saparsa, sistem hatalarına ve bazen de büyük çapta maddi kayıplara neden olabilir. Bu nedenle, Hassas kontrol üniteleri, toplam bina konforu çözüm konseptinin bir parçası olarak, yüksek teknolojili tesisler için hassas iklim kontrolünde mükemmellik sunar.

Hassas kontrol üniteleri sadece hassasiyetle kontrol edilmekle kalmaz, aynı zamanda ihtiyaç duyulan yere soğutma sağlar.
Hassas kontrol üniteleri serisi, size sadece 5 kW'dan 130 kW'a kadar geniş bir yelpazede soğutma kapasitelerinden en geniş seçeneklerden birini sunar. Dolayısıyla soğutma gereksinimleriniz ne olursa olsun bunları halledebileceğimizden emin olabilirsiniz.
Dahası, bu seride çok çeşitli konfigürasyon ve hava akışı seçenekleri bulunuyor.
Doğrudan genleşmeli hava soğutmalı ünitelerden, su soğutmalı hatta soğutulmuş sudan, enerji tasarruflu free cooling veya dabıl ünitelerden seçim yapın.
İhtiyacınıza kesin çözümü elde etmek için ihtiyaç duyduğunuz her çeşit fan türü ve seçeneği arasından da seçim yapabilirsiniz.

Çağın getirdiği Gereksinimler, ‘Data Center’ ni sıkça duyuran bir konuma getirmiştir.Data Center tesislerinde enerji tasarrufunun üstlendiği önemli rolü kavrayabilmek için konseptin net bir şekilde anlaşılması gerekir.

Data Center, sıcaklık ve nemin kontrol edildiği, elektrik kaynağının stabilize edildiği ve kesintisiz olduğu özel şekilde iklimlendirilmiş bir alandır.

Burada diğer unsurların yanı sıra yapısal kablolama, denetimli erişim, güvenlik kamera sistemleri ve yangın algılama ve söndürme sistemleri de bulunmaktadır.

Yani bu merkez, bir şirketin IT sistemlerinin ve donanımının tümünü kapsamaktadır.
İnternete bağlı kullanıcı sayısındaki büyüme ve veri artışı, şirketleri giderek büyüyen ve m2 başına daha fazla enerji yoğunluğu bulunan veri merkezlerine yatırım yapmaya yöneltmiştir.

Enerji maliyetlerindeki tasarruflar bir Data Centernin kârlılığına büyük ölçüde katkı sağlayacağı için enerji verimli bir soğutma sistemine sahip olmak çok önemlidir.
Nem, bir Data Centernda bulunan donanıma tehdit unsurlardan en az gözle görülenidir.
Bazı IT yöneticileri bile bu unsuru izlemeyi ihmal eder. Çevresel nem, havadaki mevcut su buharı miktarıdır.
Nem iki şekilde ifade edilebilir: Mutlak veya bağıl nem. Bağıl nem, havada bulunan gerçek su buharı miktarı ve aynı sıcaklıkta doyması için bulunması gereken miktar arasındaki yüzde oranı ilişkidir.
Örneğin, %60 oranındaki bağıl nem, bu sıcaklıkta havanın doyabileceği maksimum su buharının %60’ını taşıdığı anlamına gelmektedir.
Diğer önemli bir terim ise havadaki suyun gaz halden sıvı hale geçiş sıcaklığı, RH = %100 iken, olarak belirtilen yoğuşma noktası veya çiğ noktasıdır. Böylece, hava doymuş kabul edilir.

Bir Data Centernde bağıl nem ile ilgili olarak iki olası tehlike bulunur:
1. Elektrostatik deşarj: Elektrostatik deşarj olasılığı, nem çok düşük olduğunda gerçekleşir. Ayrıca, bu olasılık sıcaklık düşük olduğunda da artar. Elektrostatik deşarj insanlar tarafından oldukça zor fark edilebilir ve genelde yaralanmalara yol açmaz. Ancak, 10 Volt değerindeki bir deşarj donanıma hasar verebilir.
2. Korozyon: Bu durum metalik bir donanım, donanım ıslandığında veya havadaki su yoğuşmasının sonucu olarak küçük damlalar oluştuğunda veya suya maruz kaldığında oluşur.
Örneğin: Yüksek nem bulunan bir ortamda, sunucuların içerisindeki elemanlar hasar görebilir ve veri kaybı yaşanabilir. Buradaki ana nokta, yoğuşma ve elektrostatik deşarjın engellendiği bir ortamda, nemin optimum bir aralıkta tutulacak şekilde dengelenmesidir. Bunun için, en uygun bağıl nem aralığı %40 ile %55 arasıdır.
(Bu değer aynı zamanda TIA/EIA 942 standardıyla önerilir)

Hassas klima üniteleri özellikle teknoloji merkezleri, telekomünikasyon merkezleri, bilgi işlem odaları ve benzeri mahallerdede kurulu olan donanımların doğru çalışmasını güvenceye almak için tüm yıl boyunca sıcaklık ve nem koşullarının sabit tutulmasını sağlamak üzere tasarlanmıştır.

EKCGRUP Endüstriyel Klima Çöz.San.ve Tic.Ltd.Şti., özel çevresel kontrolün çevreye duyarlı ekipmanlara ihtiyacı karşılamak ve bu nedenle bu sorunu çözmek için Bilgisayar Odaları Kliması, tıbbi laboratuvar ve temiz oda iklimlendirme, Ups odası Kliması, Bilgi işlem odası Kliması, Server odası kliması, Sistem odası kliması, iklimlendirme, Tekstil laboratuvar kliması, IT odası klima, telekom istasyonları kliması, Data Center Kliması, Laboratuvar kondisyonlama kliması, ortamları da dahil olmak üzere, nem / sıcaklık kontrolü, Hassas kontrol klima cihazı, Hassas kontrollü klima üniteleri, sıcaklık, nemlendirme ve filtrelenmiş havanın yakın tolerans limitleri dahilinde sürekli kontrol edilmesi gereken yerlerde kullanılmak üzere özel tasarlanmış ürünlerin satişını ve satış sonrası servis ağını üstlenmiştir.

Hassas kontrollü klimalar, diğerlerinin yanı sıra sistem kontrol merkezlerine, telekomünikasyon merkezlerine, laboratuarlara ve bilgisayar sunucu veri odalarına da kurulabilir.

Biz Arayalım

Lütfen bilgileri giriniz

Üye Giriş